Presentació

El Dr. Adrià Muntaner Mas és professor de la Universitat de les Illes Balears desde l’any acadèmic 2013, ha impartit docència al Grau d’Educació Primària, majoritàriament a la menció d’Educació Física. La seva formació acadèmica és fonamentalment envers l’activitat física i l’esport en edat escolar. Les seves línies d’investigació es centren en l’estudi dels hàbits de vida saludables en diferents grups de població. Actualment, és investigador col·laborador en dos projectes d’investigació, un a nivell nacional i l’altre internacional.

 

L’objectiu de la meva tesi doctoral va ser comprobar si la prescripció d’exercici físic a través d’una aplicació mòbil, era viable i efectiva per produir canvis positius en la condició física, els factors de risc cardiovasculars i els nivells d’adipositat en persones majors de 55 anys. La pots descarregar aquí. 

 

A continuació es presenta la seva formació acadèmica més rellevant:

  • Diplomat en Magisteri d’Educació Física (2010) per la Universitat de les Illes Balears
  • Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (2012) per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
  • Postgraduat en Màster de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (2013) per la Universitat de les Illes Balears
  • Doctorat en Educació (2016) per la Universitat de les Illes Balears
  • Postgraduat en Màster en Formació del Profesorat (2017) per la Universitat de les Illes Balears

També pots accedir al seu currículum complet.