Docència

El professor Adrià Muntaner ha impartit des de l’any acadèmic 2013-2014, l’assignatura Educació Física, Oci i Recreació a la Universitat de les Illes Balears, per aquest motiu i amb l’intent d’adaptar-se al panorama de l’ensenyament-aprenentatge actual ha participat en la gravació de videotutorials que introdueixen de forma online els material d’estudi disposat a aquesta assignatura. D’aquesta forma, a continuació es pot veure un exemple d’aquest tipus de vídeos.